O nás

Společnost NEBE poskytuje full service v oblasti komerční komunikace. Od svého založení v roce 1993 získává místo na trhu univerzálností a schopností reagovat na požadavky zákazníků různých oborů a zaměření. Agenturní tým je schopen zabezpečit komplexní reklamní kampaně stejně jako rozsáhlé programy public relations. Důležitý podíl v portfoliu činností mají ediční aktivity. Na trhu komunikačních služeb agentura získává výjimečné postavení zejména realizací speciálních projektů s mezinárodním přesahem. Pro práci společnosti je typické hledání nových nebo alternativních řešení a vysoký kvalitativní standard. Přístup NEBE s.r.o. k obchodním partnerům a cílovým skupinám vyjadřuje přijatý slogan jasná komunikace.

logo

Ochranná známka NEBE je registrována pro oblasti:

nosiče informací, zvuku a obrazu všeho druhu, elektronické publikace; tiskoviny, reklamní materiály, katalogy, fotografie; reklamní a propagační služby, služby public relations, styku s veřejností; dodavatelské služby; výchova, vzdělávání a zábava, kulturní aktivity, služby pro rozvoj duševních schopností osob, určené k zábavě nebo k upoutání pozornosti, organizování kulturních a vzdělávacích výstav, prezentace vizuálního umění nebo literatury veřejnosti pro kulturní a vzdělávací účely, vydavatelství; grafický a umělecký design.

Realizace

Kontakt

E-mail: nebe<at>nebe.eu
Telefon 1: +420 387 313 711
Telefon 2: +420 387 313 712
Fax: +420 731 313 710
ID: CZ49050851

Sídlo:

NEBE s.r.o.
Dr. Stejskala 438/12
České Budějovice
Česká republika
CZ 370 01

zpět nahoru