02Realizace

Zpět

Informační centrum klasické energetiky Tušimice
expoziční projekt, ČEZ a.s.

 • koncept informačního centra severočeských uhelných elektráren
 • basic design výstavní a naučné expozice a návrh novostavby
 • projekt celkového architektonického, obsahového a technického řešení
 • řešení stavby jako reprezentativního objektu a současně ekotopu v krajině
 • interaktivní informační stojany, polyfunkční konferenční sál s 3D cinema
 • scénické pohybové simulátory důlních a elektrárenských zařízení
 • interaktivní virtuální modely elektrárny a krajiny, velkoprostorová projekce
 • satelitní demonstrační laboratoře elektrických jevů provázené animacemi
 • sestava monumentálních skleníků s flórou i faunou od třetihor po rekultivace
 • spolupráce s odbornými vědeckými a pedagogickými pracovišti
 • storyboard, scénáře a PR materiály s tématy energetiky a společnosti