02Realizace

Zpět

Zahrady a parky Jižních Čech
ediční projekt

  • tvorba encyklopedie ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích
  • 2. část edičního cyklu Zahrady a parky (1. část Pražské zahrady a parky)
  • představeno celkem 113 zahrad a parků, 12 historických krajinných celků
  • 700 barevných fotografií, plánů a historických map, 400 stran, 3 000 výtisků
  • úvod o vývoji zahradního umění, resumé v angličtině a němčině
  • souhrnná bibliografie, jmenný, místopisný a dendrologický rejstřík
  • tisková konference na Praga Florea 2005, křest v Jihočeském muzeu
  • promotion, návrh a tisk příležitostného nástěnného kalendáře k edici 2005