02Realizace

Zpět

Z jižních Čech až na konec světa
projekt doprovodného programu k předsednictví ČR Radě EU, RERA a.s

  • syžet a kooperace k evropské prezentaci Jihočeského kraje a ČR
  • logotyp a grafický styl kampaně sjednocující různorodé typy aktivit
  • historický koncept, autorská tvorba textových a obrazových materiálů
  • podklady a trénink pro tvorbu divadelního představení Finis Terrae
  • součinnost pro evropské turné mezinárodního souboru Continuo Theatre
  • servis pro poselstvo Českého svazu turistů a Evropské turistické asociace
  • tvorba informačních a prezentačních tiskovin, repliky historických glejtů
  • merkantil, reklamní předměty, bannery, grafika na doprovodná vozidla
  • návrh, vývoj, redakční systém internetového portálu www.mise2009.cz
  • součinnost k pouti a odhalení pamětní desky ve španělském Finisterre