02Realizace

Zpět

Historická topografie kulturního dědictví česko-saského pomezí
Projekt tvorby databáze a informačního portálu, Regioskop, z.s.p.o.

 • follow-up projekt studie k biosférické rezervaci UNESCO Šumava
 • iniciace založení zájmového sdružení právnických osob Regioskop
 • institucionalizace projektu v rámci Akademie věd České republiky
 • smlouva s Bavorským zemským úřadem pro památkovou péči Mnichov
 • rámcová smlouva Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
 • navázání prostředků EU z ERDF a dotace MMR České republiky
 • smlouva s MMR ČR o podmínkách realizace projektu v programu Cíl 3
 • konstituování česko-německého týmu partnerů, řešitelů a konzultantů
 • personální a technické zřízení Centra a společného pracoviště Regioskop
 • kooperace se státními odbornými institucemi a experty v Čechách a Bavorsku
 • pořádání odborných kolokvií k tématu evidence a ochrany kulturního dědictví
 • objektově relační databanka s podporou geografického informačního systému
 • standardizace platformy spolehlivých dat z autorizovaných zdrojů
 • koncept česko-německého pojmového a klasifikačního systému - tezauru
 • publikace databanky a metainformačního systému v síti internet/intranet
 • navázání projektu „Historická topografie kulturního dědictví česko-saského pomezí“ v rámci programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko
 • smlouva s Das Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte (IWTG) Technische Universität - Bergakademie Freiberg (Ústav pro průmyslovou archeologii, dějiny vědy a techniky Technické univerzity – Báňské akademie Freiberg.
 • vytvoření základu pro další moduly, projekty, expertízy a plánování
 • ediční řada publikací o historické topografii Šumavy, Českého a Bavorského lesa v německém jazyce s podporou Česko-německého fondu budoucnosti. Dosud vyšlo Der Böhmerwald im Jahr 1991 (2012) a Der Böhmerwald – Verwandlung (2013).