02Realizace

Zpět

Růže a meč
výstavní projekt, klášter Vyšší Brod

  • česko-rakouská výstava v rámci jubilejního cyklu Adalbert Stifter 2005
  • prostorová prezentace historického románu A. Stiftera "Vítek – Witiko"
  • spolupráce na konceptu, architektonickém a výtvarném řešení
  • panoramatické a atypicky řešené velkoplošné panely s nasvětlením
  • návrh a výroba výstavního mobiliáře, kašírované objekty, vodní instalace
  • dodávka a realizace expozice v přísně památkově chráněných prostorách