02Realizace

Zpět

Encyklopedie Českých Budějovic I. a II. knižní vydání, webový portál
ediční projekt

 • populárně vědecká encyklopedie o městě, první svého druhu v ČR
 • nakladatelské zajištění se Statutárním Městem České Budějovice
 • reprezentativní materiál města a současně kompendium pro další studium
 • přehledné dějiny jihočeské metropole od pravěku až do počátku 21. století, obyvatelstvo, hospodářství, kultura, sport, osobnosti a příroda města
 • shrnutí toho nejlepšího z díla více než stovky autorů a spolupracovníků
 • praktický informační systém s rychlým vyhledáváním souvislostí
 • uvedení klíčových slov, rejstříků a odkazů na vybrané prameny a literaturu
 • návrh a realizace úvodní tematické výstavy k edici v sále historické radnice
 • řízená publicita, zpracování tiskových podkladů, tiskové konference
 • více než 40 článků, recenzí, glos a celý seriál upoutávek k 1. vydání
 • pozitivní recenze v odborných časopisech doma i v zahraničí
 • realizace celostátní distribuce, logistika, prodej, promotion, inzerce
 • plakáty, reklamní stojany a dárkové předměty, etuje, účast na veletrhu
 • 1 300 hesel, 1 500 obrazových materiálů, 592 stran (672 ve 2. vydání)
 • náklad 1. vydání 1998 5 000 výtisků, 2. rozšířeného vydání 2006 2 000 ks
 • digitalizace 2014, implementace redakčního systému, tezauru, GIS, filmotéky
 • zveřejnění díla na internetovém portále http://encyklopedie.c-budejovice.cz
 • aktualizace encyklopedie a dlouhodobá správa obsahu webové prezentace